De firma LAVAL PROFESSIONNAL CLEAN is een vennootschap die gespecialiseerd is in allerlei vormen van professionele schoon-maak enreiniging.
Dank zij een ploeg van hoog gekwalificeerd medwerkers kan de firma eindresultaten voorleggeh die zelfs haar moeilijkste klanten kunnen bekoren.
Haar werkterrein slaat zowel op kantoren, detailhandleszaken en opslagplaatsen als op privé-eigendommen.

Wij geven ons rekenschap van het belang van een gezond milieubeheer en stellen dan ook ales in het werk om dat milieu te brijwaren door onze bezorgdheid te tonen vor de natuurlijke rijkdommen en door het weren van ale mogelijke negatieve milieueffecten.

Wij vergenoegen er ons niet toe allen maar de mond vol te hebben over de milieubeveiliging.